Dagligdagen ombord

Livet ombord på et skib kan være alt fra meget afvekslende til dage der stort set alle ligner hinanden.


“Lad gå ankeret” sagde kaptajnen. Bremsen blev løsnet og ankeret fandt mod bunden. Søfolkene på bakken stod i en sky af ruststøv, mens ankerkæden piskede ud med en øredøvende larm som bare blev ved og ved indtil der pludselig lød et stort BANG. Der var ikke mere ankerkæde - alle ca 200 meter var løbet ud.
Kaptajnen havde taget fejl af dybden i søkortet. Dybden på 80 var angivet i Phantoms - ikke Fod.


Hvad er det egentligt han tænker på?
En sømand står pilker efter fisk som svømmer langs skibssiden.En kollega kommer hen,og siger: Jeg har en gåde til dig. Hvad er det der er rødt i bunden og hvidt på toppen og så kan et flyde?
Sømanden siger: Et glas Nutella


Skibet er ved at fortøjre på en flod. Agtertrossen bliver firet ned i en kano med 2 mand. da kanoen er fuldstændig fyldt op med trosse og lastet fuldstændigt ned, begynder mændene at padle som besatte op i strømmen for at sejle hen til en stor pæl som står ca 50 meter fra skibet. Undervejs fires yderligere trosse ud. Kanoen nærmere sig pælen, og den ene af mændene gør sig klar til at smide øjet op over toppen af pælen. Pludselig begynder skibets agterende at drive langsomt ud pga strømmen. Skipperen panikker og slår bak på maskinen. Han glemmer at varsko besætningen på agterdækket inden manøvren. Resultatet er at trossen som flyder på overfladen bliver suget ind til skruen, og efterfølgende tømmes kanoen for trosse på et splitsekund. Heldigvis kom ingen til skade, men de 2 i kanoen var noget ophissede over at få tømt deres kano på den måde. Ved hjælp af en dykker blev trossen skåret fri af skruen. Den afskårne trosse blev løftet op på dækket med skibets kran. De ca 125 meter trosse var lavet om til en “abehånd” på ca 1 m3. Knuden var umulig at få op.


Den nye maskinmester var vel ankommet til skibet efter en lang rejse, og sad sammen med skipper og styrmand og svedte i varmen.. Han så noget brugt ud, og rystede på hænderne. Skipperen spurgte om der var noget i vejen. Maskinmesteren mente, det nok var mangel på væske der var grunden til hans rystende hænder. Skipperen spurgte om han kunne drikke en kold øl. Mesteren sagde “ja tak”.
Skipperen satte en 6-pack på bordet og bød rundt. Alle fik en øl. Mesteren satte øllen for munden og få sekunder senere smed han dåsen i skraldespanden. “Det gjorde godt” sagde han til de måbende 2 andre. “Bare drik” sagde skipperen. det skulle han aldrig have gjort for 1 minut senere var der ikke flere øl.


En ældre maskinchef står og brokker sig til skipperen over stort set alt. Da han endelig er færdig og gået ud ad døren, vender skipperen sig om og siger: “Det er vist på tide at han skal ha’ lukket et par kasser øl ud”.


Maskinmesteren skulle afmontere en blæser. Efter flere timer hård kamp kom blæseren endelig ud af ventilationsskakten. På dørken ved siden af arbejdsstedet lå et mindre bjerg af ødelagte hamre i alle størrelser og mejsler, som mesteren i sin aggression over de fastsiddende bolte havde aflivet. Til mesterens store ærgelse viste det sig af boltene sad i gevindhuller, og nemt kunne være skruet ud med en topnøgle.


Overstyrmandens skraldespand var fuldstændig propfuld af tomme øl-dåser, og der var tomme dåser overalt. Han så en smule “søvning” ud, og styrmanden spurgte at han skulle tage lidt af hans vagt. 
Overstyrmanden, kaptajnen og maskinchefen stirrede måbende på styrmanden. “Hva’ fanden, hvalp - tror du jeg drikker inden jeg skal på vagt?”, hvæsede overstyrmanden.Den unge maskinmester bad styrmanden om at klippe hans hår med hårtrimmeren. "Max15 mm - det får du" sagde styrmanden. I det øjeblik styrmanden satte hårtrimmeren på mesterens hovede, bankede skibet en pæl. Hårtrimmeren blev presset i bund mod hovedbunden, og der blev klippet i bund. Et stk skaldet plet kom der ud ad den første pæl. Maskinmesteren var hurtig til at løse problemer. Ingen problemer uden løsninger. Da vejret blev bedre, blev han kronraget. Han fik hvad han ville - max 15 mm


Skibet lå til ankers på reden, og skibsassistenten skulle til byen for for at proviantere. Skibets arbejdsjolle skulle benyttes til turen. Jollen blev firet af og hang løst i kranens løftestrop, mens skibsassistenten skulle starte påhængsmotoren. Motoren sprang ikke i gang i de første par forsøg, og sømanden blev utålmodig og hissede sig op. Han hev og flåede i startsnoren, og pludselig sprang motoren i gang. Båden sprang frem, sømanden mistede balancen og mistede grebet om gashåndtaget. Løftestroppen strammede op og båden drejede kraftigt. Med gashåndtaget i bund begyndte båden at sejle i rundkreds, mens den hang i kranstroppen. Den chokerede sømand, som nu også var blevet rundtosset, fik kæmpet sig hen til gashåndtaget, og fik magt over situationen. Løftestroppen blev taget af, og sømanden sejlede stille og roligt til byen for at proviantere.

Skibet sejlede fast rutefart med meget lidt afveksling i dagligdagen. Der var daglige ankomster, og afgange som alle lignede hinanden. 
Bådsmanden stod på bakken og meldte afstande på VHFén til overstyrmanden. "40 meter til skibet om bagbord" sagde bådsen. "Tak" lød fra overstyrmanden. "Vi går klar med 40 meter" sagde bådsen. "Tak" lød det lettere irriteret fra overstyrmanden. Kort efter brølede overstyrmanden på radioen, "Kan du for helvede ikke sige andet end 40 meter til dit, og 40 meter til dat".
Efter et øjeblik med larmende tavshed på radioen kom det tørt fra Bådsmanden: " TO og fyrre meter til klar af hjørnet"

Maskinchefen og skibsinspektøren havde diskuteret længe om hvilke reparationer der skulle lavet mens skibet var i dok. Inspektøren havde ingen forståelse for maskinchefens argumenter, hvilket klart fremgik af inspektørens ordvalg og af den meget højtråbende afvisning af maskinchefens reparationsønsker. Maskinchefen stod ganske roligt, og tog imod  det verbale overfald fra inspektøren. Det hisside inspektøren yderligere op, og da inspektørens ordvalg nåede et grotesk niveau, afbrød maskinchefen inspektøren med: "Har du nogen børn?"
Inspektøren svarende med fråden nærmest hængende i mundvigen:"Hvad fanden er det for et spørgsmål, og JA jeg har 2". 
Maskinchefen spurgte efter en kort pause: "Har de også horn i panden".
Inspektøren vendte sig om og gik.


ALONDRA af Sønderborg


Skibets havde charterens repræsentant ombord under overfarten. Han havde været der i et par dage, hvilket havde været en belastning for den samlede besætning. Da besætningen ved ankomsten til havnen skulle til at fortøjre, sprang repræsentanten rundt på dækket og forklarede den erfarne besætning hvad der skulle foregå. Hele besætningens tålmodighed havde virkelig været sat på prøve på grund af hans adfærd på rejsen. Styrmanden spurgte hvilke trosser der skulle ind først, og gav samtidig udtryk for sin frustration over "gæsten" ombord.
Skipperen forklarede hvad planen var, og sagde som en bemærkning til styrmandens frustration: "Charteren skal med springet ind"

Hørt på VHF'en i Biscayen.
"Ship, ship, ship dead ahead. Distance 11 miles. What are your intentions? You are in my track.
  


   

1 kommentar:

  1. Arbejdernes kampdag var nært forestående, og skibets matroser pyntede op i mandskabets dagrum med røde bannere og slagord. Køleskabet blev fyldt op med øl, og bordene dækket med røde duge. Matrosernes talsmand diskuterede med overstyrmanden omkring det praktiske ved matrosernes arrangement. Hvem skulle arbejde, og hvor meget overtid skulle det udløse. Overstyrmanden mente, at hvis de ville holde fri, så var det for egen regning. Den holdning medførte højlydte og langvarige diskutioner. Situationen gik i hårdknude, og skibets kaptajn fik nok af ævl og kævl. Han ridsede matrosernes muligheder op, og man fandt hurtigt en løsning som alle kunne leve med.
    Arbejdernes kampdag kom endelig, og mastroserne gik glædestrålende ind i dagrummet og lukkede døren efter sig. Udenfor stod overstyrmanden og noget af den resterende besætning. De hørte talsmandens nærmest brølende tale til de andre matroser - alle 3.

    SvarSlet